گمینی : ۰۹۱۲۳۱۰۸۹۷۲....ترابی :۰۹۱۲۲۹۰۶۷۸۱

قیمت مته پنج شیار راک


خرید مته پنج شیار

خرید مته پنج شیار بررسی مته پنج شیار 16 – 50 سانتیمتر الماسه مته های الماسه راک به 2 مجموعه مته الماسه چهار شیار و مته الماسه پنج شیار تقسیم...

انتشار :2021/12/20 اطلاعات بیشتر +