آخرین اخبار راک را اینجا دنبال کنید
انواع متفاوت متهمدت زمان مطالعه :
نویسنده : Parth مدت زمان مطالعه :
موضوع : امتیاز :
2020/06/27
نویسنده : Parth مدت زمان مطالعه :
موضوع : 2020/06/27
امتیاز :

 مته 4 شیار راک گروه مهندسی راک با توجه به شرایط اقتصادی و نقدینگی ، شرایط فروش برای شرکت ها معتبر به دو صورت نقدی و اعتباری انجام می دهد. لطفا جهت دریافت وآشنایی بیشتر با دفتر مرکزی راک با شماره 55804233-021 تماس بگیرید